У чернівецькому видавництві виходить книжка медика Людвіка Флєка

«Як постає та розвивається науковий факт» побачить світ у кінці березня

Про головне

Аліна Лісненко

У «Видавництві 21» в кінці березня побачить світ перше українське видання книжки медика, бактеріолога, філософа науки Людвіка Флєка «Як постає та розвивається науковий факт. Вступ до вчення про мисленнєвий стиль і мисленнєвий колектив»

Переклад здійснила Стефанія Пташник. Це ще одна книжка серії «Меридіан серця», в якій виходять праці німецькомовних авторів родом з України.

Вперше праця Людвіка Флєка вийшла 1935 року (Швейцарія, м. Базель, видавництво Бено Швабе). Українське видання книжки «Як постає та розвивається науковий факт» відкриває ґрунтовна, інформаційно насичена передмова Стефанії Пташник, в якій ідеться про постать Людвіка Флєка, історію написання та долю його праці, а також окремі її ключові моменти.

«Цю книгу присвячено проблемам теорії пізнання та філософії науки, і це – одне з перших епістемологічних досліджень того, як постає наукове знання. У ній викладено теорію про мисленнєвий колектив і мисленнєвий стиль – наукові концепції та поняття, які сьогодні виразно асоціюють із Флєковим іменем. Спираючись на факти з історії медицини, автор формулює свою центральну тезу: будь-яке знання зумовлено культурно та історично, і тому для інтерпретації наукових фактів необхідне знайомство з поглядами попередніх епох, себто з історією пізнавального процесу».

Стефанія Пташник, перекладачка

Odoo CMS - велика картинка

Чи можна назвати Людвіка Флєка філософом, який ставив ті запитання, що були на часі для людства і пошук відповідей на які міг вплинути на подальший розвиток людської цивілізації?

«Ця книжка, безумовно, дотична і до сфери філософії мови, а мова ж бо – це «домівка людства» і таке інше... Мені здається, Флєк тонко передчував світові катаклізми, які насувалися на людей (особливо його нації) в час написання цього дослідження. І ословлював він це передчуття теж у той спосіб і в тій тематиці, які були йому найближчими. Його історію «знайомства» людини зі сифілісом можна трактувати і як розгорнуту метафору знайомства людства з «коричневою чумою», тільки етапи останнього «знайомства» приходили на зміну одні одним набагато швидше, ніж етапи «знайомства» першого. За законами пришвидшеного новітнього часу, так би мовити...».

Назар Федорак, науковий редактор видання

Що ж до цільової аудиторії книжки Людвіка Флєка, то її ядром Назар Федорак вважає істориків та соціологів.

«Мені видається, що сьогодні цільовою авдиторією книжки Флєка будуть радше історики та соціологи, ніж, наприклад, фахові медики. Це дослідження належить, як на мене, до сфери історії думок, а не науки медицини. Воно показує механізми змін людської свідомости у процесі накопичення та систематизації наукових знань упродовж кількох історичних періодів, а ще – показує процес пошуку адекватної словесної форми вираження новопосталих наукових знань. Цікаво, що в різні періоди побутування різних наукових медичних уявлень їм відповідала різна форма, сказати б, мітологічно-літературної мови, зрозумілої людям саме цього періоду». 

Назар Федорак, науковий редактор видання

Продовжуючи думки Назара Федорака, можна ствердити, що цільова аудиторія книжки «Як постає та розвивається науковий факт» – усі, хто цікавиться окресленими проблемами і питаннями.

Схожі публікації